01.02.2019. - 16:02 h
02/2019 - Nabavka sedišta za fudbalski stadion (betonske tribine)

02/2019  - Nabavka sedišta za fudbalski stadion (betonske tribine)

 

02/2019  - Nabavka sedišta za fudbalski stadion (betonske tribine). Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE