Autor: Saša Stojadinović   |  06.04.2021. - 13:04 h  |   Kategorija: Sportski centar
Perionica počela sa radom

Nakon probno-promotivnog perioda, po dobijanju svih neophodnih dozvola, JU "Sportski centar Požarevac" je od aprila počeo sa vršenjem usluge pranja i sušenja veša.

 

Uzevši u obzir da ustanova generiše veliki broj sportskih klubova i udruženja koja treninge, utakmice i takmičenja sprovode u Sportskom centru, pokazalo se da je potreba za ovom uslugom velika i značajna.


Formirana cena pranja i sušenja veša je veoma povoljna, tako da će ova usluga biti još jedna olakšica za klubove. Takođe, kupljene mašine su poslednja generacija eminentnih proizvođača, tako da je i kvalitet usluge na najvišem mogućem nivou, pa od trenutka ubacivanja veša u sistem do završetka ciklusa ne prođe više od 90 minuta.


Pomenuta usluga dostupna je i klubovima i sportskim udruženjima koji ne koriste objekte Sportskog centra za svoje treninge i takmičenja.

Komentari: